امروز: 1399/03/15 | Thursday 4th of June 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان درگفت وگو با آی هینا خبرداد:

اختصاص دفترچه بیمه سلامت ایران به افراد بی هویت درمناطق مرزی

مدیرکل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان، از وجود برخی افراد بی هویت درمناطق مرزی خبرداد و گفت: دولت با اتخاذ تدابیری به دنبال اختصاص دفترچه بیمه سلامت ایران برای این افراد است. 

دکتر محمد صفدری درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به اینکه حدود 40 میلیون نفر از مردم تحت پوشش بیمه سلامت ایران قرار دارند، گفت: هدف از تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران درنظرگرفتن بیمه برای تمام مردم با هویت ایرانی است، درحال حاضر با اجرای طرح بیمه سلامت همگانی اهداف سازمان بیمه سلامت ایران دراین زمینه محقق شده است؛ اما درمناطق مرزی به ویژه دراستان سیستان و بلوچستان برخی مردم از شناسنامه و هویت مشخصی برخوردار نیستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان سیستان وبلوچستان با بیان اینکه دولت با اتخاذ تدابیری به دنبال شناسایی افراد بدون هویت و اختصاص دفترچه بیمه سلامت ایران برای آنها است، تصریح کرد: دولت با احراز هویت این افراد از طریق آزمایشات ژنتیکی آنان را شناسایی کرده و برای این افراد اقدام به صدور شناسنامه می کند.

وی افزود: این اداره کل نیز بر اساس هویت ایرانی بودن و همچنین محرز شدن هویت این طیف  از جامعه نسبت به صدور دفترچه بیمه سلامت آنان اقدام می کند.

وی با انتقاد از عدم تامین اعتبارات و منابع لازم برای سازمان بیمه سلامت ایران، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی درطی سالیان گذشته با هدف تامین اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران اقدامات لازم را انجام داده است، اما به دلیل اعمال برخی تحریم ها علیه کشورمان و مشکلات داخلی، منابع مورد نیازدراختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرارنگرفته است؛ به دنبال این مسئله سازمان بیمه سلامت ایران نتواست مطالبات سال گذشته مراکز طرف قرار داد را به موقع پرداخت کند.

مدیرکل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان، با اشاره به اینکه دولت نسبت به تامین اعتبارات مورد نیاز سازمان بیمه سلامت ایران درسال جاری مصمم است، عنوان کرد: دولت به دنبال آن است که منابع سازمان بیمه سلامت ایران را با هدف پرداخت سریع مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تامین کند، اما درچنین شرایطی نیز سازمان بیمه سلامت به وظایف خود درمسیر پوشش بیمه همگانی برای آحاد جامعه به خوبی عمل می کند.

برچسب ها: منتخب استانها