امروز: 1399/03/15 | Thursday 4th of June 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان فارس درگفت وگو با آی هینا:

ضرورت توجه به توانمندسازی بیمه شدگان بیمه سلامت ایران/دستاوردهای بیمه سلامت قابل چشم پوشی نیست

مدیرکل بیمه سلامت استان فارس گفت: باید بتوانیم دربحث توانمندسازی بیمه شدگان اقدامات جدی تری انجام دهیم، به نحوی که با توانمندسازی میزان آشنایی مردم ازخدمات بیمه سلامت ایران را افزایش دهیم.

دکتر صابر فرخی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، درخصوص میزان دستیابی به اهداف سازمان بیمه سلامت ایران پس از 2 دهه فعالیت ، گفت: برای دستیابی به اهداف سازمان بیمه سلامت  ایران باید درمقاطع مختلف هدف گذاری مشخصی داشت و برای آن برنامه ریزی کرد، البته از ابتدای تشکیل  سازمان بیمه سلامت ایران تاکنون دستاوردهای بزرگی درخدمات رسانی به محرومان، اقشارآسیب پذیر و حتی افراد دارای تمکن مالی قابل قبول بدست آمده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان فارس، با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم درسازمان بیمه سلامت ایران توانمندسازی بیمه شدگان است، افزود: درحوزه توانمندسازی باید اقدامات و فعالیت های بزرگی انجام شود، درحال حاضر از جمعیت 40 میلیون نفری افراد تحت پوشش بیمه سلامت به طورمیانگین 85 درصد در کل کشور و نزدیک به 90 درصد در استان فارس از خدمات بیمه سلامت ایران به شکل رایگان استفاده می کنند.

فرخی اظهار داشت:  درحال حاضر به دلیل عدم اطلاع رسانی وآگاهی بخشی درست به بیمه شدگان، سطح انتظارات وتوقعات مردم از خدمات بیمه سلامت ایران افزایش یافته و به دنبال آن نارضایتی میان مردم از نحوه عملکرد سازمان بیمه سلامت ایران ایجاد شده است، این درحالی است که اگر بتوانیم دربحث توانمندسازی بیمه شدگان اقدامات جدی تری انجام دهیم، یعنی میزان آشنایی مردم ازخدمات بیمه سلامت ایران را افزایش دهیم به طورحتم نارضایتی ها تبدیل به رضایتمندی می شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان فارس، با بیان اینکه یکی از اقدامات ارزشمند درسازمان بیمه سلامت ایران توجه به ارایه خدمات به صورت الکترونیکی است، گفت: توجه به طرح پزشک خانواده، نظام ارجاع و گایدلاین ها نیز از اهداف عالی سازمان بیمه سلامت ایران است که باید با جدیت پیگیری شود، خوشبختانه با ورود تیم جدید مدیریتی به سازمان بیمه سلامت ایران و افزایش تعاملات میان مسئولان ذی ربط دراین سازمان، وزارت بهداشت و درمان و مجلس شورای اسلامی می توانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

برچسب ها: منتخب استانها