امروز: 1398/08/22 | Wednesday 13th of November 2019
مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران تشریح کرد:

نحوه محاسبه هزينه‌هاي خدمات و سهم بيمار

مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص نحوه محاسبه هزينه‌هاي خدمات و سهم بيمار توضیحاتی ارائه داد.

دکترامیر پیروزیان مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت در گفت‌وگو با آی‌هینا  گفت: تمامی بيمه شدگان همه صندوق‌هاي سازمان بيمه خدمات درماني به جز بيماران خاص در مراجعات و دريافت خدمات در بخش سرپائي صرفا 30 و در بخش بستري 10درصد كل مبلغ هزينه خدمات انجام شده در تعهد سازمان را پرداخت می‌کنند به عبارتی می توان گفت سهم  بيمه شده با فرانشيز برابر است و مابه التفاوت 70 تا 90 درصدي آن توسط سازمان پرداخت مي‌شود.

مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران افزود: چنانچه بيمه شده اي به موسسات  و بيمارستانهاي  خصوصي  مراجعه کند، پرداخت مابه‌ التفاوت تعرفه بخش خصوصي توسط نظام پزشكي مشخص مي‌شود.

دکتر پیروزیان بیان داشت:بيماران خاص در دريافت خدمات  سرپائي و بستري و داروهاي مرتبط به بيماري خاص خود  از تخفيف در پرداخت فرانشيز برخوردارند.

برچسب ها: منتخب