امروز: 1399/04/19 | Thursday 9th of July 2020

راه‌اندازی سامانه جدید شکایات مردمی تا پایان خرداد ماه سال جاری

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات بیمه سلامت ایران گفت: علاوه بر راه‌اندازی سامانه 1666 امکان جدیدی هم برای دریافت شکایات مردمی ایجاد شده که تا پایان خرداد امسال در سراسر کشور به بهره‌برداری می‌رسد و مردم می توانند به طور مستقیم از هر نقطه کشور تماس و شکایات خود را ثبت کنند.

ادامه مطلب

تایید یا تشکیل پرونده ی برخی نسخ داروها در داروخانه ها

مدیرکل دفتر مدیریت خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: برخی از نسخ دارویی نیازمند به تایید و یا تشکیل پرونده در داروخانه‌های کشور و یا در واحدهای تایید دارو ادارات کل استانی و یا ادارات تابعه هستند.

ادامه مطلب

بهره‌برداری از اقدامات فنی مرکز 1666 در استان تهران

رئیس مرکز1666 سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در گام اول اقدامات فنی این مرکز تا اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در سطح استان تهران به بهره‌برداری خواهدرسید.

ادامه مطلب