امروز: 1398/07/26 | Friday 18th of October 2019

بهره‌برداری از اقدامات فنی مرکز 1666 در استان تهران

رئیس مرکز1666 سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در گام اول اقدامات فنی این مرکز تا اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در سطح استان تهران به بهره‌برداری خواهدرسید.

ادامه مطلب