امروز: 1398/11/06 | Sunday 26th of January 2020

اهمیت مراقبت‌های بهداشتی اولیه و توجه ویژه سازمان جهانی بهداشت

مراقبت‌های بهداشتی اولیه می‌تواند بیشتر نیازهای بهداشتی فرد را در دوران زندگی تامین کند. سیستم‌های بهداشتی با مراقبت‌های بهداشتی اولیه قوی برای دستیابی به پوشش سلامت همگانی مورد نیاز است.

به گزارش خبرنگار بین الملل آی هینا، معمولا مراقبت‌های بهداشتی اولیه نقطه ابتدایی تماس افراد با سیستم مراقبت‌های بهداشتی است و در طول زندگی باید مراقبت‌های فراگیر، مقرون به صرفه و بر مبنای جامعه نیز ارائه شود.

بسیاری از کشورها امکانات مناسب مراقبت‌های بهداشتی اولیه را ندارند و این موضوع ممکن است به دلیل عدم وجود منابع در کشورهای کم درآمد یا بادرآمد متوسط باشد، اما این احتمال هم وجود دارد که در چند دهه گذشته روی برنامه‌های بیماری خاصی تمرکز شده باشد.

سازمان جهانی بهداشت در اکتبر سال ۲۰۱۸ میزبانی مشترکی برای یک کنفرانس بزرگ جهانی در آستانه قزاقستان را بر عهده داشت که در آن همه کشورها متعهد شدند تا تعهد خود را در مورد مراقبت‌های بهداشتی اولیه تعیین شده در بیانیه آلماآتا در سال ۱۹۷۸ تجدید کنند.

سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۹ با همکاران خود جهت احیا و تقویت مراقبت‌های بهداشتی اولیه در کشورها کار خواهد کرد و پیگیر تعهدات خاصی که در بیانیه آستانه تعیین شده، خواهد بود. / ۱۱

https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019

برچسب ها: منتخب